Poängplan BF inriktning Pedagogiskt arbete

advertisement
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Årskurs 1
Kursnamn (Poäng)
17/18
Årskurs 2
Årskurs 3
18/19
19/20
Summa
poäng
100
100
200
Schablonkurser
Individuellt val (200)
Gymnasiegemensamma ämnen
100
100
Engelska 5 (100)
Historia 1a1 (50)
50
Idrott och hälsa 1 (100)
Matematik 1a (100)
Naturkunskap 1a1 (50)
50
50
50
100
100
100
50
50
Religionskunskap 1 (50)
50
50
Samhällskunskap 1a1 (50)
50
50
100
100
Svenska 1 (100)
Programgemensamma ämnen
100
Hälsopedagogik (100)
50
50
Naturkunskap 1a2 (50)
100
100
Kommunikation (100)
100
Lärande och utveckling (100)
100
100
Människors miljöer (100)
100
100
Pedagogiskt ledarskap (100)
100
100
Samhällskunskap 1a2 (50)
50
50
Svenska 2 (100)
100
100
Barns lärande och växande (100)
100
100
Pedagogiskt arbete (200)
100
Inriktningsgemensamma ämnen
100
200
Entreprenörskap (100)
100
100
Kost och hälsa (100)
100
100
Programfördjupning - Skolans val
100
100
Aktivitetsledarskap (100)
Pedagogiska teorier och praktiker (100)
100
100
Skapande verksamhet (100)
100
100
100
100
Specialpedagogik 1 (100)
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete BF (100)
Summa poäng:
2500
Summa poäng:
850
850
100
100
800
2500
Download