Gymnasiegemensamt

advertisement
HV-Hudvård
Engelska
Historia
Gymnasiegemensamt
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska
Programgemensamt
Entreprenörskap
Hantverk-Introduktion
Hantverkskunskap
Inriktning
Hantverk
Hantverk
Hantverkskunskap
Programfördjupning
Hantverk
Hantverk
Hantverk
Hantverk
Hantverk
Hantverk
Hantverk
Kurs
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 eller
Svenska som andra språk 1
Kurs
Entreprenörskap
Hantverk - introduktion
Tradition och utveckling
Kurs
Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Material och miljö
Kurs
Medicin 1
Medicin 2
Massage 1
Massage 2
Naturkunskap 1a2
Personlig Försäljning 1
Kemi 1
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete
Kurs
Gymnasiearbete
Inviduella val
Engelska
Svenska
Svenska
Estetisk kommunikation
Idrott
och hälsa
kommunikation
Hantverk
kommunikation
Hantverk
Engelska 6
Svenska 2
Svenska 3
Estetisk kommunikation
Idrott och hälsa 2
Hantverksteknik 4-spec.
Hantverksteknik 5-spec.
Åk 1
100
50
66
Åk 2
50
50
34
25
Åk 3
25
50
66
50
34
282
243
75
Åk 1
Åk 2
Åk 3
100
200
1001
00
200
100
100
Totalt 600
100
50
100
100
50
50
50
100
100100
Åk 1
Åk 2
200
100
Åk 3
200
100
100
Åk 1
150
150
100
200
200
Åk 2
Åk 3
Totalt 400
100
200
100
400
Totalt 500
200
200
100
500
100
100
200
Totalt 700
150
100
100
100
50
100
100
700
100
100
50
250
250
Åk 1
Åk 2
Åk 3
100
Totalt 100
100
Åk 1
Åk 2
100
100
Åk 3
Totalt 200
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
50
50
Åk 1
832
Åk 2
993
Åk 3
675
Totalt
2500
Genom det individuella valet eller genom utökad studiekurs kan du få högskolebehörighet på alla våra
skolor. Praktiska öppnar dörrar.
Kontakt
Förnamn
Olle Ståhl |Rektor
| Västerås
Tel 021-182700
E-mail:[email protected]
Download