ENTREPRENÖRSPROGRAMMET - KURSÖVERSIKT 2016/2017*

advertisement
ENTREPRENÖRSPROGRAMMET - KURSÖVERSIKT 2016/2017*
ÅR 1
Kurs
Poäng
ÅR 3
Kurs
Poäng
Engelska 5
100
Filosofi 1
50
Företagsekonomi 1
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1,
fortsätter år 2
50
Lärande och pedagogiskt ledarskap, fortsätter år 2
50
Matematik 1b
100
Moderna språk steg 3
100
Naturkunskap 1b,
fortsätter år 2
40
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Vetenskapliga metoder och tillämpningar, fortsätter år 2 och 3 17
Business Development Case (Humanistisk och
samhällsvetenskaplig spets)
50
Engelska 7
100
Marknadsföring
100
Matematik 3b
100
Privatjuridik
100
Psykologi 1
50
Redovisning 2
100
Religionskunskap 1
50
Samhällsvetenskaplig specialisering,
Svenska 3,
fortsätter från år 2
70
Vetenskapliga metoder och tillämpningar, fortsätter från år 1o2 16
ÅR 2
Kurs
Poäng
Programmet omfattar 2650 poäng
Engelska 6
Entreprenörskap och företagande UF
Företagsekonomi 2
Idrott och hälsa 1
fortsätter från år 1
Lärande och pedagogiskt ledarskap, fortsätter från år 1
Matematik 2b
Moderna språk steg 4
Naturkunskap 1b,
fortsätter från år 1
Samhällskunskap 2
Svenska 2
Svenska 3,
fortsätter i år 3
Vetenskapliga metoder och tillämpningar, fortsätter i år 3
Gymnasiearbete
100
100
100
50
50
100
100
60
100
100
30
17
100
*Med reservation för förändringar
Download