Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 50 50 100 Engelska 6

advertisement
EK 1
Åk 1
ht 2016
Åk 1
vt 2017
50
50
Åk 2
ht 2017
Åk 2
vt 2018
Åk 3
ht 2018
Åk 3
vt 2019
Totalt
Gymnasiegemensamma
ämnen
Engelska 5
100
50
Engelska 6
100
50
50
Historia 1b
Idrott & hälsa 1
25
25
Matematik 1b
50
50
25
50
100
100
25
100
50
50
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
50
50
100
Svenska 1
50
50
100
50
Svenska 2
100
50
50
Svenska 3
50
100
Programgemensamma
karaktärsämnen
Företagsekonomi 1
50
50
100
Privatjuridik
50
50
100
Moderna språk
50
50
100
Psykologi 1
50
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
50
50
50
50
100
50
100
50
Samhällskunskap 2
100
50
Programfördjupningar
Ledarskap och organisation
50
50
100
Religion spec: Bibelkunskap
50
50
100
50
45
100
150
150
300
50
50
100
Övrigt
5
Gymnasiearbetet
Individuella val
Inriktningar
Ekonomi
Entrepenörskap o
företagande
50
Företagsekonomi 2
100
50
50
Matematik 3b
50
100
Juridik
50
50
Filosofi 1
50
Affärsjuridik*
100
50
50
Rätten och samhället*
Psykologi 2a
* Samläsning åk 2 o 3
2
50
100
50
50
Download