Poängplan: Ekonomiprogrammet

advertisement
Högskoleförberedande
Poängplan: Ekonomiprogrammet
EKONOMI • JURIDIK
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 P
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk (steg 1 alt steg 3)
Psykologi 1
100 p
100 p
100 p
50 p
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE
200 P
100 P
INRIKTNING 300 P
PROGRAMFÖRDJUPNING
300 P
EKONOMI Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
100 p
100 p
100 p
EKONOMI Marknadsföring
Entreprenörskap
Internationell ekonomi
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
JURIDIK
Internationell ekonomi
Ledarskap och organisation
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
JURIDIK
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten o samhället
Psykologi 2a
Läs mer på falun.se/kristinegymnasiet
100 p
100 p
100 p
Download