FRIDEGÅRDSGYMNASIET

advertisement
FRIDEGÅRDSGYMNASIET
Ekonomiprogrammet
Vi bryr oss om din framtid.
Årskurs 1
Årskurs 3
Årskurs 2
Gemensamma kurser
Gemensamma kurser
Gemensamma kurser
Engelska 5
100
Företagsekonomi 1
100
Historia 1b
100
Idrott & Hälsa 1
50
Matematik 1b
100
Moderna språk
100
Privatjuridik100
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Engelska 6
100
Idrott & Hälsa
50
Individuellt val
100
Matematik 2b
100
Psykologi50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 2
100
Svenska 2
100
Gymnasiearbete
Individuellt val
Naturkunskap
Svenska 3
50
100
100
100
alla kurser
sammanlagt650
sammanlagt
350
Inriktning Juridik
Inriktning Ekonomi
Inriktning Juridik
Rätten & Samh.
Företagseko. 2
Filosofi 1
50
Entr. & Företag. 100
Affärsjuridik100
Matematik100
Psykologi50
Entreprenörskap100
Entreprenörskap100 Marknadsföring100
Entr. & Företag. 100
Grafisk kommunik.100
Grafisk kommunik.100
850
100
alla kurser
100
750
sammanlagt
Inriktning Ekonomi
500sammanlagt
alla kurser
www.habo.se/fridegardsgymnasiet
500
850
Download