SAMHÄLLSVETENSKAPS PROGRAMMET: JURIDIK

advertisement
SAMHÄLLSVETENSKAPS­
PROGRAMMET: JURIDIK
Hösten 2017 startar Tibble en juridik­­profil på
Samhällsvetenskaps­programmet. Den vänder
sig till dig som är intresserad av juridik och
samhällsfrågor och har siktet inställt på högre
studier i dessa ämnen. Du läser kurser i juridik
och kriminologi och fördjupar dig också i
juridiska frågeställningar i ämnen som
samhälls­vetenskap, psykologi och filosofi.
JURIDISK FÖRDJUPNING
Som individuellt val kan du till exempel välja
kurserna Privatjuridik, Ledarskap och organi­
sation eller Sociologi om människors interaktion
med samhället. Du kan givetvis välja andra
kurser om du vill forma din utbildning på ett
annat sätt.
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Tibbles juridikprofil ger dig de bästa
förutsättning­a rna för att söka till universitet
eller högskola. Med samhälls­programmets
200p språk* och Engelska 7 uppnår du full
meritpoäng när du söker dig vidare från oss.
*under förutsättning att du fortsätter med ditt moderna
språk och läser steg 3 och 4.
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska* 1 100
Svenska* 2 100
Svenska* 3 100
PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN
Filosofi 1
Moderna språk 1
Psykologi 1
50
200
50
OBLIGATORISKA KURSER
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200
Inriktning & fördjupning 750
INRIKTNINGSKURSER
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
med tematisk fördjupning i juridik
Samhällskunskap 3 100
med internationell rätt
PROGRAMFÖRDJUPNING
Rätten och samhället
100
Kriminologi 100
Samhällsvetenskaplig spec.
Engelska 7
* alt. svenska som andraspråk.
100
Download