Ekonomiprogrammet

advertisement
FRIDEGÅRDSGYMNASIET
Ekonomiprogrammet
Vi bryr oss om din framtid.
Årskurs 1
Årskurs 3
Årskurs 2
Gemensamma kurser
Gemensamma kurser
Engelska 5
100
Företagsekonomi 1
100
Historia 1b
100
Idrott & Hälsa 1
50
Matematik 1b
100
Moderna språk
100
Privatjuridik100
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1
100
Engelska 6
Idrott & Hälsa 1
Individuellt val
Matematik 2b
Psykologi 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 2
Svenska 2
100
50
100
100
50
50
100
100
Gymnasiearbete
Individuellt val
Naturkunskap
Svenska 3
100
100
100
100
alla kurser
sammanlagt650
sammanlagt
400
Inriktning Juridik
Inriktning Ekonomi
Inriktning Juridik
Rätten & Samh.
Företagseko. 2
Filosofi 1
50
Entr. & Företag. 100
Affärsjuridik100
Matematik 3b
100
Psykologi 2a
50
Entreprenörskap100
Entreprenörskap100 Marknadsföring100
Entr. & Företag. 100
Grafisk kom.1
100
Grafisk kom.1
100
850
100
Gemensamma kurser
alla kurser
100
750
Inriktning Ekonomi
sammanlagt 500sammanlagt 500
alla kurser
www.habo.se/fridegardsgymnasiet
900
Download