Pedagogiskt arbete

advertisement
Möckelngymnasiet
Degerfors
Poängplan med start lå 17/18
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Inriktning: Pedagogiskt arbete
17/18
Kurskod
Kursnamn
SVESVE01
Svenska 1
ENGENG05
Engelska 5
MATMAT01a Matematik 1a
HISHIS01a1
Historia 1a1
RELREL01
Religionskunskap 1
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1
NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1
IDRIDR01
Idrott och hälsa 1
SVESVE02
Typ
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GyP
100
100
100
50
50
50
50
100
G
100
G
G
G
G
G
G
G
100
50
100
100
100
100
50
Inriktningskurser:
Barns lärande och växande
Pedagogiskt arbete
I
I
100
200
Fördjupningskurser
Entreprenörskap ej NIU
Naturguidning 1
Aktivitetsledarskap
Sociologi
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
P
P
P
P
P
P
100
100
100
100
100
100
Gymnasiearbete
Individuella val
G
IN
100
200
Svenska 2
Programgemensamma kurser:
Hälsopedagogik
NAKNAK01a2 Naturkunskap 1a2
PEDKOU0
Kommunikation
PEDLÄR0
Lärande och utveckling
PEDMÄI0
Människors miljöer
PEDPEG0
Pedagogiskt ledarskap
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2
HALHAL0
PEDBAS0
PEGPEA0
ENTENR0
NAGNAT01
PEDAKI00S
SOISOO0
SPCSPE01
SPCSPE02
2500
Kurstyp:
Utskriftsdatum: 17-05-16
GG = Gymnasiegemensamma ämnen
G = Programgemensamma ämnen
I = Inriktningar
P =Programfördjupning
V = Valbar kurs inom Programfördjupning
IN=Individuellt val
Åk1
100
100
100
50
18/19
20/21
Poäng
Åk2 Åk3
50
33
50
50
33
34
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
783
100
100
100
833
884
Download