Teknikprogrammet, TE

advertisement
Programstruktur för
För Dig som börjar Rodengymnasiet höstterminen 2016
Teknikprogrammet, TE
Programgemensamma
karaktärsämnen
400p
600p
1100p
Engelska
Engelska 5
5
Engelska 6
Historia 1a:1
Historia 1a1
100
100
100
50
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
100
100
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Inriktning:
Design- och
produktutveckling
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Teknik 1
150
Svenska 1/Svenska som
andra språk 1
100
Svenska 2/Svenska som
andra språk 2
100
Svenska 3/Svenska som
andra språk 3
100
Tillhörande *Programfördjupning
300p
Bild och form 1a1
Cad 1
Design 1
Konstruktion 1
50
50
100
100
Bild och form 1a2
Cad 2
Teknik – specialisering
50
50
100
Alternativ 1
Design 2
Form 2
100
100
Alternativ 2
Matematik 4
Fysik 2
100
100
Tillhörande *Programfördjupning
300p
Datorteknik 1a
Programmering 1
Webbutveckling 1
*Programfördjupningen startar under
förutsättning att tillräckligt elevunderlag finns.
100
100
100
200p
400p
Om eleven väljer båda
alternativen ovan, läses inget
Individuellt val
Inriktning:
Informations- och
medieteknik
Individuellt val
Biologi 1
Engelska 7
Moderna språk
Historia 1a2
Matematik 4
Matematik 5
Idrott och hälsa 2
Ensemble 1
Besöksnäringen
Filosofi
Psykologi 1
Bild och form 1a1
Bild och form 1a2
Fotografisk bild
100
100
100
50
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
Utbudet kan komma att
ändras
400p
Programmering 2
Teknik – specialisering
100
100
Alternativ 1
Webbutveckling 2
Gränssnittsdesign
100
100
Alternativ 2
Matematik 4
Fysik 2
100
100
Gymnasiearbete
d00l
Gymnasiegemensamma
ämnen
Om eleven väljer båda
alternativen ovan, läses inget
Individuellt val
Download