Kursutbud
gymnasiekurser
Administration 1-2
Administration specialisering
Affärskommunikation
Affärsjuridik
Affärsutveckling och ledarskap
Biologi 1-2
Branschkunskap inom handel och adm
Danska 1
Dator-och nätverksteknik
Datorteknik 1a
Engelska 5-7
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Film-och TV-kunskap
Filosofi 1-2
Franska 1-5
Fysik 1a
Fysik 1b1
Fysik 1b2
Fysik 2-3
Företagsekonomi 1-2
Företagsekonomi specialisering
Geografi 1-2
Handel specialisering
Historia 1a1
Historia 1a2
Historia 1b
Historia 2a
Historia 2b – kultur
Historia 3
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec.
Hållbart samhällsbyggande
Information och kommunikation 1-2
Inköp 1-2
Intern-och extern kommunikation
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Italienska 1-2
Journalistik, reklam och information 1-2
Kemi 1-2
Kinesiska 1
Kurskod
ADMADM01-02
ADMADM00S
AFFAFÄ00S
JURAFF0
HANAFR0
BIOBIO01-02
HANBRS0
MODDAN01
DAODAC0
DAODAT01a
ENGENG05-07
ENTENR0
FÖRENT0
KOSFIL0
FIOFIO01-02
MODFRE01-05
FYSFYS01a
FYSFYS01b1
FYSFYS01b2
FYSFYS02-03
FÖRFÖR01-02
FÖRFÖR00S
GEOGEO01-02
HANHAN00S
HISHIS01a1
HISHIS01a2
HISHIS01b
HISHIS02a
HISHIS02b
HISHIS03
HUMHUM00S
HÅLHÅB0
INFINF01-02
INKINK01-02
INFINE01
SAMINE0
SAMINR0
MODITA01-02
MEEJOU01-02
KEMKEM01-02
MODCHI01
Gymnasiepoäng
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
150
100
50
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Konstarterna och samhället
Kultur-och idéhistoria
Latin - språk och kultur 1-3
Ledarskap och organisation
Litteratur
Logistik 1-2
Marknadsföring
Matematik 1a-c
Matematik 2a-c
Matematik 3b-c
Matematik 4
Matematik specialisering
Medier, samhälle och kommunikation 1-2
Miljö-och energikunskap
Människans språk 1-2
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Naturvetenskaplig specialisering
Näthandel 1-2
Personaladministration
Personlig försäljning 1-3
Politik och hållbar utveckling
Praktisk marknadsföring 1-3
Privatjuridik
Programhantering
Programmering 1-2
Psykologi 1
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Receptions-och konferensservice
Redovisning 1-2
Religionskunskap 1-2
Religionskunskap specialisering
Retorik
Rätten och samhället
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2-3
Samtida kulturuttryck
Servicekunskap
Skrivande
Sociologi
Spanska 1-5
Svenska 1-3
Svenska som andraspråk 1-3
KOSKOS0
KOSKUL0
LATLAT01-03
LEDLED0
SVELIT0
INKLOG01-02
FÖRMAD0
MATMAT01a-c
MATMAT02a-c
MATMAT03b-c
MATMAT04
MATMAT00S
MERMEE01-02
HÅLMIJ0
MÄKMÄK01-02
NAKNAK01a1
NAKNAK01a2
NAKNAK01b
NAKNAK02
NAVNAT00S
NÄTNÄT01-02
ADMPER0
FÖSPER01-03
HÅLPOL0
HANPRA01-03
JURPRI0
INFPRG0
PRRPRR01-02
PSKPSY01
PSKPSY02a
PSKPSY02b
ADMREC0
FÖRRED01-02
RELREL01-02
RELREL0
SVERET0
JURRÄT0
SAMSAM01a1
SAMSAM01a2
SAMSAM01b
SAMSAM02-03
KOSSAT0
FÖSSEV0
SVESKR0
SOISOO0
MODSPA01-05
SVESVE01-03
SVASVA01-03
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
100
100
50
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Svenskt teckenspråk för hörande 1
Telefon-och internetservice
Textkommunikation
Transport-och spedition
Tyska 1-5
Webbutveckling 1-3
SVTSVT01
FÖSTEL0
MEETET0
INKTRP0
MODGER01-05
WEBWEU01-03
100
100
100
100
100
100