SAMHÄLLE BETEENDE (Lärare)

advertisement
SAMHÄLLE BETEENDE (Lärare) Poängplan 2014/2015 Gymnasiegemensamt
Kurs
Kod
Åk 1
Engelska
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska*
Svenska*
Svenska*
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
IDRIDR01
MATMAT01b
MATMAT02b
NAKNAK01b
RELREL01
SAMSAM01b
SVASVA01
SVASVA02
SVASVA03
SVASVA01
SVASVA02
SVASVA03
100
Åk 2
Åk 3
Totalt
50
/100/
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
/100/
/100/
/100/
600
400
150
1150
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Totalt
50
50
50
50
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
/100/
/100/
* Alternativ till svenska
Programgemensamt
Kurs
Kod
Filosofi
Psykologi
Moderna språk
Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk
FIOFIO01
PSKPSY01
MODXXX0X
Inriktning
Kurs
Kod
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Psykologi
Samhällskunskap
Sociologi
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
PEDKOU0
LEDLED0
PSKPSY02a
SAMSAM02
SOISOO0
Gymnasiearbete
Kurs
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete
Kod
Programfördjupning
Lärare
Kurs
Kod
Pedagogik
Pedagogik
Sociologi
Pedagogiskt ledarskap
Människors miljöer
Ungdomskulturer
PEDPEG0
PEDMÄI0
SOIUNG0
Individuella val (övrigt)
Kurs
Kod
100
100
100
100
100
300
Åk1
Åk2
Åk 3
Totalt
100
100
100
50
100
100
100
250
100
50
100
100
450
Åk1
Åk2
Åk 3
Totalt
100
100
100
100
Åk 3
Totalt
100
100
100
300
100
100
100
300
Åk 3
Totalt
Åk1
Åk1
Åk2
Åk2
Individuellt val **
100
100
200
100
100
200
** Rekommenderade kurser ä r Naturkunskap 2 och Humanistisk och vetenskaplig specialisering. Garanterade val är
kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa.
Lärare
Åk1
Åk2
Åk3
Totalt
800
850
850
2500
Download