SAMHÄLLE BETEENDE (Uniform)

advertisement
SAMHÄLLE BETEENDE (Uniform) Poängplan 2014/2015 Gymnasiegemensamt
Kurs
Kod
Åk 1
Engelska
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska*
Svenska*
Svenska*
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
IDRIDR01
MATMAT01b
MATMAT02b
NAKNAK01b
RELREL01
SAMSAM01b
SVASVA01
SVASVA02
SVASVA03
SVASVA01
SVASVA02
SVASVA03
100
Åk 2
Åk 3
Totalt
50
/100/
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
/100/
/100/
/100/
600
400
150
1150
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Totalt
50
50
50
50
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
/100/
/100/
* Alternativ till svenska
Programgemensamt
Kurs
Kod
Filosofi
Psykologi
Moderna språk
Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk
FIOFIO01
PSKPSY01
MODXXX0X
Inriktning
Kurs
Kod
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Psykologi
Samhällskunskap
Sociologi
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
PEDKOU0
LEDLED0
PSKPSY02a
SAMSAM02
SOISOO0
Gymnasiearbete
Kurs
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete
Kod
Programfördjupning
Uniform
Kurs
Kod
Juridik
Pedagogik
Samhällskunskap
Rätten och samhället
Människors miljöer
Samhällskunskap 3
JURRÄT0
PEDMÄI0
SAMSAM03
Individuella val (övrigt)
Kurs
Kod
100
100
100
100
100
300
Åk1
Åk2
Åk 3
Totalt
100
100
100
50
100
100
100
250
100
50
100
100
450
Åk1
Åk2
Åk 3
Totalt
100
100
100
100
Åk 3
Totalt
100
100
100
300
100
100
100
300
Åk 3
Totalt
Åk1
Åk1
Åk2
Åk2
Individuellt val **
100
100
200
100
100
200
** Rekommenderade kurser ä r Naturkunskap 2 och Humanistisk och vetenskaplig specialisering. Garanterade val är
kurs inom estetisk verksamhet och idrott och hälsa.
Uniform
Åk1
Åk2
Åk3
Totalt
800
850
850
2500
Download