Poängplan Humanistiskt program

advertisement
Humanistiska programmet
Gymnasiegemensamt 1150 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
POÄNGPLAN
Sid 1/1
ÅK 1
100
ÅK 2
100
100
50
100
100
100
50
50
100
100
100
100
Programgemensamt 350 p
Filosofi 1
Moderna Språk
Människans Språk 1
50
Inriktning/programfördjupning 700 p
100
100
100
100
200
Gymnasiearbete 100 p
Individuella val 200 p
400
100
Urval av kurser
Summa 2500 p
Inriktning/programfördjupning 700 p
Språk
Inriktning 400 p
Latin - språk och kultur 1
Språk
100
100
850
850
800
100
100
100
100
Programfördjupning 300 p
Latin - språk och kultur 2
Människans språk 2
Psykologi 1
Religionskunskap 2
100
100
50
50
Karro Kultur 200 p
Kurs inom Bild, Dans, Musik eller Teater
100
Kursen i åk 2 gäller som Ind. Val
orebro.se/karolinskagymnasiet
ÅK 3
2016-04-11
100
Download