Poängplan: Humanistiska programmet

advertisement
Högskoleförberedande
Poängplan: Humanistiska programmet
SPRÅK
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 P
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 P
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Filosofi 1 Språkval (steg 1 alt 3) Italienska 1 Människans språk 1 50 p
100 p
100 p
100 p
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE
200 P
100 P
INRIKTNING 400 P
PROGRAMFÖRDJUPNING
300 P
SPRÅK Latin - Språk och kultur Italienska 2 Språkval (steg 2 alt 4) Språkval (steg 3 alt 5)
100 p
100 p
100 p
100 p
SPRÅK Italienska 3 alt Engelska 7 Retorik Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering Läs mer på falun.se/kristinegymnasiet
100 p
100 p
100 p
Download