TROSSÖ SKOLOMRÅDE

advertisement
TROSSÖ SKOLOMRÅDE
SPRÅKVAL INFÖR ÅRSKURS 6 HÖSTTERMINEN 2012
ELEVENS NAMN: ____________________________
PERSONNUMMER: ______ - ____
SKOLA: _________________________
JAG VÄLJER SPRÅK ENLIGT NEDAN!
Sätt 1 för det språk du önskar i första hand samt 2 för det språk
du önskar i andra hand.
__ Franska
__ Spanska
__ Tyska
__ Svenska som andraspråk
__ Svenska (färdighetsträning)
____________________
Underskrift vårdnadshavare
Blanketten lämnas till klassföreståndaren senast tisdagen den
10:e april!
Download