Ansökan till Vasa Real (102 kB, doc)

advertisement
Ansökan till Vasa Real
Gäller läsår ............................... årskurs .......................................
Judisk profil:
(endast åk 7-9)
Elevens namn
Personnr (10 siffror)
Adress
Postadress
I vilken kommun är eleven mantalskriven?:
Vårdnadshavare
Tel bostad
Mobil
Vårdnadshavare
Tel bostad
Mobil
Adress (om annan än ovan)
¨
E-post: ........................................................................................................................................................
Nuvarande årskurs
Nuvarande skola
Klassföreståndare/mentor på nuvarande skola samt telefonnummer
Observera att båda vårdnadshavare måste skriva under ansökan. Vid enskild vårdnad sätt kryss i
rutan.
Ensam vårdnadshavare
Datum
Vårdnadshavarens underskrift
Vårdnadshavarens underskrift
OBS! Två sidor
Vasa Real
Karlbergsvägen 15
102 39 STOCKHOLM
Telefon
08-50844700
Fax
08-50844701
Hemsida
www.stockholm.se/vasareal
Kompletterande uppgifter.
B-språksval (gäller endast åk 6-9)
Franska.....................
Tyska ......................... 
Spanska....................
Alternativ till B-språk, om man behöver förstärka sina kunskaper i sv. eller
eng. väljer man detta. (välj endast ett alternativ)
Basengelska (160 min) 
Bassvenska (160 min)

Övrigt som kan vara viktigt för skolan att känna till?
Har eleven fått någon form av stödundervisning och i så fall vad?
Elevens modersmål (om annat än svenska) ...............................................................
Download