Barn/elev i behov av läkemedel under dagtid

advertisement
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Barn/elev i behov av läkemedel under dagtid
BARN / ELEV
Namn
Personnummer
PLACERING
Förskola / Familjedaghem / Skola
Avdelning / Klass
VÅRDNADSHAVARE
Namn
Telefon hem
Telefon arb
Mobiltelefon
Telefon hem
Telefon arb
Mobiltelefon
Preparat/läkemedel
Dosering
Hjälper mot
Namn
BEHOV AV
LÄKEMEDEL
LÄKEMEDLET
SKA TAS
regelbundet kl ............................... .................................. ..................................
vid behov .................................................................................................................
före idrott ..................................................................................................................
med vid utflykter .......................................................................................................
vid akuta behov ........................................................................................................
......................................................................................................................
Vi samtycker till att informationen lämnas till berörd personal
Underskrift
VÅRDNADSHAVARE Datum
ELEV
(utifrån ålder och mognad)
Datum
Underskrift
Datum
Underskrift
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards