Blankett - Anmälan till lovskola höstlovet 2016

Eksjö 2016-09-29
Bilaga A
ANMÄLAN TILL LOVSKOLA, HÖSTLOVET 2016
31/10-2/11 klockan 08.30-13.00
Anmälan är bindande och vi förväntar oss att eleven deltar alla undervisningsdagar. Anmälan
lämnas till skolans expedition senast torsdag 13 oktober.
Vi vill informera om att de personuppgifter som lämnades på anmälan hanteras enligt
personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet hos barn- och
ungdomssektorn och för vår redovisning till Skolverket.
Elevuppgifter
Elevens namn:
Personnummer (10 siffror):
Adress:
Postnummer:
Postort:
Skola:
Klass:
Val inför lovskolan
Jag vill arbeta med/träna följande ämnen. Kryssa för max två ämnen
Matematik
Engelska
Svenska
Ordinarie lärarens namn
Ordinarie lärarens namn
Ordinarie lärarens namn
_____________________
_______________________
________________________
Önskemål om specialkost på grund av intolerans, allergi, diabetes eller religiösa skäl:
Övrigt (till exempel planerad frånvaro eller annat som är bra för läraren att veta):
Underskrifter
Underskrift elev:
Underskrift vårdnadshavare:
Namnförtydligande elev:
Namnförtydligande vårdnadshavare:
Kontaktuppgifter, vårdnadshavare
E-postadress/postadress, dit bekräftelse på anmälan ska skickas:
Telefonnummer hem/arbete:
Blanketten reviderad 2016-04-15/annpej
Mobilnummer (där man är anträffbar under sommarskolan):