Intyg om specialkost
Härmed intygas att mitt barn………………………………………………… skall serveras mat tillagad av råvaror
som produceras enligt svensk djurskydds- och miljölagstiftning.
Detta av etiska skäl, moraliska skäl, pedagogiska skäl och för att minimera hälsorisker. Se bilaga.
…………………………………………………………
……………………………………………………………..
Underskrift
Underskrift
…………………………………………………………
………………………………………………………………
Namnförtydligande
Namnförtydligande