uppsägningsanmälan/-intyg

advertisement
UPPSÄGNINGSANMÄLAN/-INTYG
Arbetsgivare
Företagets adress
Arbetstagare
Personsignum
Grunden för uppsägningen
Produktionstekniska och ekonomiska orsaker
Är arbetstagaren beroende orsaker
Andra orsaker (provtid, projektet går till ända osv.)
Arbetsförhållandet har börjat
Arbetsförhållandet slutar
Ort och tid
Plats och tid när man har fått kännedom om saken
Arbetsgivarens underskrift
Arbetstagarens underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Företagstolken T5
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards