Ansökan om tillstånd att bedriva

advertisement
Blanketten skickas till:
Läkemedelsverket
Inspektionsenheten
Box 26
751 03 Uppsala
Ansökan om godkännande av väsentlig
förändring enligt 11 § lagen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler
Sökande
Tillståndsinnehavarens namn
Dnr för nuvarande tillstånd
Kontaktperson
E-postadress
Besöksadress
Telefon
Postnummer
Ort
Beskrivning av väsentligt planerad förändring av verksamheten
Bilaga nr:
Sökandes underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Datum
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards