Ansökan om bidrag till fritidsstudier

advertisement
Ansökan om bidrag till
fritidsstudier
Namn
Personnr
Bostadsadress
Postadress
Tfn bostad
Förvaltning/arbetsplats
Yrke
Tfn arbete
Kurs/ämne
Kursens omfattning
Ansvarig utbildare
Tidsperiod
Motiv till att gå utbildningen
Övriga upplysningar
Bifoga studieplan med uppgift om målsättning, tider, innehåll och litteraturförteckning.
Beräknade kostnader
Kronor
Kursavgift
Kostnad för obligatorisk litteratur enligt bifogad specifikation
Resebidrag enligt bifogad specifikation
Övriga kostnader
Totalkostnader
Sökandes underskrift
Datum
Namnförtydligande
Beslut enligt riktlinjer
Beviljas med kr
Avslås
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Download