Foto på hemsidan

advertisement
Vi vill göra informationen lättare och roligare på hemsidan med bilder och texter om våra
spelare. Vi behöver ditt samtycke!
Till dig som vårdnadshavare med barn i Arnäs IF lag pojkar P-07
Användandet av IT är numera ett naturligt inslag som informationskanal i föreningar. För att göra
det lättare och roligare för föräldrar/barn att använda hemsidan, behöver vi ha ditt tillstånd som
vårdnadshavare. (se nedan).
Bilder på personer är att anse som personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204), PUL.
Ditt samtycke krävs för behandling av sådan uppgift.
Markera med ett kryss i rutorna Ja eller Nej. Skriv under och lämna till lagledare Annika Eklund.
Bild på hemsida
Bilder med ditt barn kan komma att visas på föreningens hemsida (Internet).
Jag godkänner att bilder på mitt barn visas på hemsidan.
Ja
Nej
Text på hemsida
Texter som namn och ålder (ej personnr) och annat av allmänt intresse (ej adress och telefonnr) om ditt barn
kan komma att visas på föreningens hemsida (Internet).
Jag godkänner att texter på mitt barn visas på hemsidan.
Ja
Nej
Barnets namn: _______________________________________
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
____________________________________________
Underskrift
____________________________________________
Underskrift
____________________________________________
Namnförtydligande
____________________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards