Barnklin - Barnallergisektionen

advertisement
Svenska barnläkarföreningens allergisektion 2008
PRAKTISKT HANDHAVANDE AV
AKUTMEDICINERING
foto på barnet enl.
föräldrars tillåtelse
Förskola, skola: …………………………………………………………………………….
Klass:…………………………………………………………………………………………
Barnets/elevens namn ……………………………………………………………………..
Var förvaras elevens akutläkemedel:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
FÖRÄLDRAANSVAR
Föräldrarna har ansvar för sitt barns läkemedel, som skall ges under skoltid.
Detta innebär att föräldrarna måste se till

att medicinen ej passerat utgångsdatum

att personalen är informerad om läkemedlet
o varför det skall tas
o hur det skall tas
o när det skall tas
PERSONALANSVAR
Personalen är i läkemedelshanteringen föräldrarnas ställföreträdare och ger läkemedlet
enligt de instruktioner som föräldrarna givit.
Personalen har att iakttaga, att det är

rätt person

rätt läkemedel

rätt styrka/dos (enl. handlingsplan)
Datum. ……………
Vårdnadshavare underskrift……………………………………….
Tel./Mobil dagtid ………………………………………………………………………………
Datum ……………..
Vårdnadshavare underskrift……………………….……………..
Tel. /Mobil dagtid ……………………………………………………………………………..
Ansvarig rektor inom förskola, skola ……………………………………………………...…
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards