Valblankett åk 6 sid 1

advertisement
VALBLANKETT
Moderna språk
STENSTORP
Val till år 6 vid Stenstorpsskolan läsåret 2013-14
OBS! Valblanketten inlämnas senast onsdag 20 mars 2013 till klassläraren
Elevens namn:...................................................................……………………………………..
Nuvarande klass:.............
VAL
Anvisningar
Sätt 1 i ruta för språk som önskas i första hand
Sätt 2 i ruta för språk som önskas i andra hand
......................................................
Elevens underskrift
åå-03-04/val till år 6 språk.odt
Moderna Språk
FRANSKA (Fr)
TYSKA (Ty)
SPANSKA (Sp)
SPRÅKVALSENGELSKA (SpEn)
............................................................
Förälders/vårdnadshavares underskrift
Download