Byte från Moderna språk till förstärkt engelska och svenska

advertisement
Byte från Moderna språk till förstärkt engelska och svenska
Grundskolan
Vid önskan om byte från Moderna språk (franska, spanska, tyska) till förstärkt engelska och svenska
skall denna blankett fyllas i. Byte beviljas av biträdande rektor, och sker under den första veckan på
höstterminen respektive vårterminen. Blanketten ska lämnas in till mentor ifylld och med målsmans
godkännande.
Enligt grundskoleförordningen skall alla elever i Sverige läsa moderna språk. Det kan dock finnas
elever som av någon anledning inte klarar detta och därför ges alternativet att istället förstärka
engelskan och/eller svenskan för dessa elever. Den som lämnar moderna språk ska dock vara
införstådd med att denne måste räkna med alla sina betyg i gymnasieansökan, eftersom det är elevens
16 bästa betyg som räknas vid urvalet till gymnasiet. Har eleven tagit bort moderna språk så har denne
bara 16 ämnen jämfört med annars 17 ämnen. Eleven hamnar även i ett sämre konkurrensläge vid
eventuell ansökan till högre utbildning, då möjligheten att samla ihop meritpoäng inom moderna språk
under gymnasieåren begränsas. Meritpoäng ges inom moderna språk, engelska och matematik och
ökar elevens möjlighet att komma in på universitet/högskola.
Elevens namn_____________________________________________________________
Personnummer (alla siffror)_______________________________________________
Klass________________
Önskar byta från språk______________________________
Lärare____________________________________
till förstärkning i engelska och svenska.
Datum_____________________
___________________________________________
___________________________________________
Elevens underskrift
Målsmans underskrift
Yttrande från lärare i:
Engelska_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________(sign.
)
Svenska__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________(sign.
)
Moderna språk___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________( sign.
)
Beviljas
_______________________
Datum
________________________________________________________
Biträdande rektor
KarFal 2010-06-09
Download