1 (3) Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och

advertisement
Pedagogisk och social bedömning/
utredning i skola
1 (3)
Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Uppgiftslämnare
Uppgifter om eleven
Elevens namn
Personnummer
Skola
Klass
Elevens modersmål
SVA
ja
nej
Syfte med bedömningen/utredningen
Tidigare utredningar
Tidpunkt
Bakgrund
Funktionsnedsättning
Viktiga frågor att reflektera över i samband med utredningen - skolnivå
På vilket sätt organisationen/skolan anpassad till elevens behov
Hur används de resurser som står till förfogande
Vilka insatser ser ut att leda till utveckling
Viktiga frågor att reflektera över i samband med utredningen - gruppnivå
Hur ser gruppen ut
Vad utmärker klimatet i gruppen
Hur är det sociala samspelet med jämnåriga och vuxna
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga.
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00.
2 (3)
Viktiga frågor att reflektera över i samband med utredningen – individnivå, skolperspektiv
I vilka situationer fungerar elevens lärande enligt eleven själv resp. pedagoger?
I vilka situationer fungerar elevens lärande inte enligt eleven själv resp pedagoger?
Beteende
Vardagssituationer
Intressen och starka sidor
Muntligta/skriftliga instruktioner enskilt/i grupp
Minnesfunktion
Koncentrationsförmåga och uthållighet
Självkänsla och självkännedom
Självständigt arbete
Motorik
Annat av vikt
Skolämnen
Svenska och kommunikation
Matematik/verklighetsuppfattning
SO/NO
Engelska/andra språk
Praktiskt estetiska ämnen
3 (3)
Vilket är det största problemet just nu?
Vilken anpassning behövs för att möta elevens behov?
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Download