Överlämnande information kring sjukdom och medicinering

Överlämnande information kring sjukdom och medicinering
Elevens namn:
Målsmans namn och telefon/mobil:
____________________________________________________
Elevens sjukdom/diagnos:
Läkemedel/dos/ordination:
När och hur skall läkemedlet administreras/ges?
Var förvaras elevens medicin?
Jag som förälder ansvarar för att berörd personal fått information om mitt
barns sjukdom och medicinering. Jag har också försäkrat mig om att personalen,
vet när och hur medicineringen skall administreras. Vid ev ändringar i
medicin/dos måste jag som förälder meddela personalen samt uppmärksamma ev
utgången medicin.
Målsmans underskrift:
Klasslärare/annan personal: