Hälsodeklaration

advertisement
terapikolonier
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
08-556 93 196
[email protected]
www.terapikolonier.se
Information om barnets hälsa m.m.
BARNETS NAMN:
PERSONNUMMER:
Har barnet haft några sjukdomar av betydelse? Sjukhusvistelse?
Eventuella allergier. Nötallergi? Hur har dessa yttrat sig? Medicinering?
Överkänslighet för läkemedel eller födoämnen? Annan medicinering?
Har barnet ofta huvudvärk, magsmärtor, diarré eller förstoppning?
Stelkrampsvaccination: Nej
Ja
Om ja, när?_______________
Kan barnet simma:
Ja
Om ja, antal meter__________
Nej
Övrigt om hälsotillståndet:
Ort:
Datum:
Målsmans personnummer:
Målsmansunderskrift: __________________________________
Obs! Om tecken på infektion uppträder akut före avresan till kollo, skall personalen kontaktas. De finns
tillgänliga på kolonin två dagar före kollostart. Vid behov av tidigare kontakt ring till kollokontoret. Om barnet
vistats utomlands inom en månad före kollovistelsen och visat tecken på ohälsa krävs läkarundersökning före
kollovistelsen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards