Per-Gunnar Hallberg

advertisement
DET-Uppgifter
Företagsamt lärande
 Fokus på eleven och
elevens uppdrag
 Fokus på elevens
strategier
 Fokus på lärande som en
aktiv process
 Fokus på elevens
möjligheter och ansvar
 Oföretagsamt lärande
Entreprenöriell pedagogik
 Fokus på läraren och
lärarens uppdrag
 Fokus på förhållningssätt
och retorik
 Fokus på verksamheten
 Fokus på arbetssätt och
arbetsformer
 Fokus på frågor,
uppgifter, bedömning.
2
3
Läroplan 11 Grundskolan
 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja
till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt
utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som
tillsammans med andra. Skolan skall därigenom bidra
till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som
främjar entreprenörskap.
Vilken skolkultur är vi bärare av?
 Kulturen kan avläsas i retoriken och i elevers strategier.
 Elevens uppdrag?
 Lärarens föreställningar om sitt uppdrag?
 Synen på kunskap?
 Värdegrunden?
 Frågor, uppgifter, kontroll och betyg.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards