Trivselrutinerläsåret 2016-17

advertisement
TRIVSELRUTINER
Läsåret 2016/17
Välkommen till vår skola!
Vi, elever, personal och föräldrar är glada över vår fina och ljusa skola. Vänlighet, artighet, hjälpsamhet och
aktsamhet om varandra och våra saker är det som vi vill ska känneteckna Stora Emilia.
Elevens rättiheter och skyldigheter
Rättigheter
Skyldigheter
o
Du har rätt att känna dig trygg i skolan.
Du ska uppträda så att dina kamrater känner
sig trygga i skolan.
o
Du har rätt till en lugn arbetsmijö under
lektionerna.
Du ska bidra till att skapa arbetsro under lektionerna.
o
Du har rätt att bemötas med ett trevligt
språk.
Du har skyldighet att använda ett trevligt och vänligt
språk.
o
Du har rätt att vistas i en ordnad och vacker
fysisk miljö.
Du ska hålla ordning och vårda vår fysiska miljö.
Övriga rutiner
o
För din egen säkerhet stannar du på skolgården under raster och på fritids.
o
Du ansvara själv för medhavda saker. Leksaker, pengar och dyra föremål lämnas hemma. Skolan ansvarar
inte för dessa.
o
Du äter inte godis, snacks, läsk och liknande i skolan.
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- -Ta hem och läs rutinerna tillsammans med dina föräldrar och ta med underskriven lapp till din mentor.
Elevens namn:___________________________
Vårdanshavares namn:_______________________
Download