Egenvard

advertisement
Egenvård - Läkemedel
Överlämnande av arbetsuppgift att ge elev läkemedel till skolans personal
Elevens namn: …………………………………………………………………… personnummer:……………………………………
Skola och klass/grupp: ………………………………………………………………………..
Föräldraansvar
Att personalen är informerad om läkemedlet
- varför det skall tas
- hur det skall tas
- när det skall tas
Personalansvar
Personalen har att iakttaga, att det är
- rätt elev
- rätt läkemedel
- rätt dos
- rätt tidpunkt
Elevens läkemedel …………………………………………………
(Namn, dosering och tid ) …………………………………………………
………………………………………………….
Datum
…………………………………………. ……………………………… (ange om eleven medicinerar dagligen eller vid
enstaka tillfälle)
Vårdnadshavares namnteckning
Telefon dagtid
1.………………………………….……………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
OBS! Läkemedel skall förvaras på ett säkert sätt. Kontrollera utgångsdatum regelbundet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards