C-språk anmälningsblankett 15

advertisement
Anmälningsblankett för modernt språk
(elevens val åk 8 och 9) lå 16/17
Blanketten lämnas till mentor eller skolans expedition senast fredag 29/4
Tänk på! Språkval som elevens val är ett frivilligt artonde ämne som
kräver ytterligare studier i skolan och läxor hemma.
Kryssa i önskat språkval i första hand:
□ Franska
□ Spanska
□ Tyska
□ Om jag inte får mitt första önskade språkval vill jag ha följande
Språk istället:
Elevens namn:
Klass:
Personnummer:
-
Vårdnadshavare underskrift:
Vårdnadshavare mobilnummer:
-
Download