SPRÅKVAL ÅK 6

advertisement
SPRÅKVAL ÅK 6
Sofiedal rektorsområde
Nu är det dags att göra ett språkval. Språkval är tänkt att gälla under hela
grundskoletiden. Du kan välja något av de moderna språken franska, spanska
eller tyska. Vill du byta ut ett modernt språk mot förstärkt undervisning i
svenska eller engelska, är det viktigt att du pratar med dina föräldrar och
klasslärare. Möjligheterna att välja program i gymnasieskolan påverkas inte av
språkvalet, men att läsa ett modernt språk ger extra poäng när man söker till
gymnasieskolan. Elever som fortsätter med språket på gymnasiet får även extra
meritpoäng vid ansökan till högskola/universitet.
Du kan välja mellan:
 tyska
 franska
 spanska
 svenska/engelska, undervisningen sker på elevens ordinarie skola.
Ibland kan inte alla få sitt förstahandsval så tänk noga igenom även ett
andrahandsalternativ. Skriv 1 på det du önskar i första hand och 2 på det du
önskar i andra hand.
Tyska
Franska
Spanska
Svenska/engelska
_________________________________
__________________________
Elevens underskrift
Skola och klass
________________________________________
Vårdnadshavarens underskrift
Blanketten lämnas till din klasslärare senast fredag 4 december.
Download