halsoblankett-arskurs-4

advertisement
SIDA
HÄLSOUPPGIFTER
BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
1 (1)
Förnyade uppgifter
Årskurs 4
Blanketten fylls i av vårdnadshavare. Uppgifterna är
konfidentiella och behandlas i enlighet med kommunens
riktlinjer
Lämnas/skickas till skolsköterskan
Var god texta
Elevens efternamn
Elevens förnamn
Elevens personnummer
Klass
Förälder/vårdnadshavares namn
Vårdnadshavare
Telefon dagtid
Förälder/vårdnadshavares namn
Vårdnadshavare
Telefon dagtid
Annan vårdnadshavare, namn
Telefon dagtid
Vem/vilka bor eleven tillsammans
med
Växelvis boende
Bara hos mamma
Sammanboende föräldrar
Har det hänt något i familjesituationen de senaste åren? Vad i så fall?
Annan, vem?
Bara hos pappa
Kryssa för om eleven har:
Astma
Allergi, mot vad?……………………………………………….
Eksem/ hudsjukdom, vad?……………………………………
Annan överkänslighet/t.ex. mat vad?...................................
..............................................................................................
Återkommande infektioner
Återkommande huvudvärk
Återkommande magbesvär
Besvärande trötthet
Dålig aptit
Över/undervikt
Besvär med tandhälsa
Ärftlig scolios (sned rygg i släkten)
Synnedsättning
Hörselnedsättning / tinnitus
har glasögon/linser
Koncentrationssvårigheter
Inlärningssvårigheter
Läs och skrivsvårigheter
Problem med kroppsrörelser (motorik)
Ensamhet/kamratproblem
Ledsen/nedstämd
Ängslan/oro
Har eleven:
Haft någon allvarlig sjukdom/skada?
Vistats på sjukhus?
För vad? ………………………………………………………..
Vad? …………………………………………………………….
Problem med underlivet /penis pung
Besvär med urinvägarna/att kissa
Svårigheter att hålla urin,avföring
Andra problem eller sjukdomar?
Vad?.....................................................................................
Har eleven kontakt med
Läkare
Psykolog/kurator
Socialtjänst
Annan
För vad? ………………………………………………………………. Eventuella läkemedel
Var/hos vem? …………………………………………………………. …………………………………………………………………………..
BUF-SHV-0417 160819
Vårdnadshavare ansvarar för att informera lärare och övrig skolpersonal om frågor som rör barnets hälsotillstånd.
Elevhälsans medicnska insatser hjälper gärna till vid behov.Kontakta skolsköterskan om ni önskar tid till skolläkare
Underskrift
Datum
Namnteckning vårdnadshavare
POSTADRESS
TELEFON
WEBB
ORGANISATIONSNR
Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicnska insatser
141 85 Huddinge
08-535 300 00
www.huddinge.se
212000-0068
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards