Södra
HANDEL
inriktning försäljning
& entreprenörskap
GEMENSAMMA KURSER 600P.
TOTAL
ÅK1
Engelska 5
100
100
Historia 1a:1
50
50
Idrott och hälsa 1
100
100
Matematik 1a
100
100
ÅK2
ÅK3
Naturkunskap 1a:1
50
50
Religionskunskap 1
50
50
Samhällskunskap 1a:1
50
50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100
100
PROGRAMKURSER 400 P.
Branschkunskap inom handel och admin.
100
Entreprenörskap
100
100
Information och kommunikation 1
100
100
Servicekunskap
100
100
100
INRIKTNING 1200 P.
Affärsutveckling och ledarskap
100
Inköp 1
100
100
100
Näthandel 1
100
100
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1
100
100
100
Engelska 6
100
100
Entreprenörskap och företagande
100
Företagsekonomi 1
100
Praktisk marknadsföring 2
100
Evenemang
100
100
Svenska 2
100
100
Utställningsdesign 1
100
100
100
100
100
100
INDIVIDUELLT VAL 200 P.
Kurs 1
100
100
Kurs 2
100
100
100
100
GYMNASIEARBETE 100 P.
Gymnasiearbete
SUMMA POÄNG PER TERMIN
SUMMA POÄNG TOTALT
J E N SEN GYM N ASIU M . SE
900
2500
800
800