POÄNGPLAN FÖR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Inriktning

advertisement
POÄNGPLAN FÖR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Inriktning Naturvetenskap
Fr om åk 1 2016
Åk 1
Ämne
Åk 2
HT
VT
50
50
HT
VT
50
50
Åk 3
HT
VT
Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
100
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
100
50
25
100
25
25
25
50
50
50
50
50
Svenska 2
100
100
100
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
50
50
100
100
50
50
Svenska 3
100
50
50
100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1
Fysik 1
50
75
Kemi 1
50
Matematik 2c
100
Matematik 3c
Moderna språk
50
100
75
150
50
100
100
100
50
100
50
100
Inriktning
Biologi 2
50
Fysik 2
50
50
50
Kemi 2
50
Matematik 4
100
100
100
50
100
100
Programfördjupning
Matematik 5
50
50
100
Fysik 3 eller Psykologi 1 o Filosofi 1 eller
50
50
100
Engelska 7 eller modernt språk
Individuellt val
50
50
100
50
50
100
50
50
100
400
400
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete NA
TOTALT SUMMA
Med reservation för ändring
Rev: 2016-09-01
400
450
425
425
2500
Download