POÄNGPLAN FÖR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Inriktning

advertisement
POÄNGPLAN FÖR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Inriktning Naturvetenskap
Fr om åk 1 2016
Åk 1
Ämne
Åk 2
HT
VT
50
50
HT
VT
50
50
Åk 3
HT
VT
Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
100
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
100
50
25
100
25
25
25
50
50
50
50
50
Svenska 2
100
100
100
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
50
50
100
100
50
50
Svenska 3
100
50
50
100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1
Fysik 1
50
75
Kemi 1
50
Matematik 2c
100
Matematik 3c
Moderna språk
50
100
75
150
50
100
100
100
50
100
50
100
Inriktning
Biologi 2
50
Fysik 2
50
50
50
Kemi 2
50
Matematik 4
100
100
100
50
100
100
Programfördjupning
Matematik 5
50
50
100
Fysik 3 eller Psykologi 1 o Filosofi 1 eller
50
50
100
Engelska 7 eller modernt språk
Individuellt val
50
50
100
50
50
100
50
50
100
400
400
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete NA
TOTALT SUMMA
Med reservation för ändring
Rev: 2016-09-01
400
450
425
425
2500
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards