Vasaskolan
Humanistiska programmet
Inriktning Kultur
Gymnasium 11
Gäller H1 H T16
Åk 1
Kod
poäng
Åk 2
Ht
Vt
Åk 3
Ht
T
P
T
P
50
50
50
50
Vt
T
P
45
50
Ht
T
P
Vt
T
P
T
P
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
Gymnasiegemensamma
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Historia 2b - kultur
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Naturkunskap 1b
100
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
30
50
50
50
50
45
50
45
50
45
50
45
50
20
20
20
20
50
50
50
50
45
50
250
270
205
220
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
50
50
50
50
1150
280
280
280
280
Summa
45
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
50
Moderna språk steg 1, 2 eller 3
100
50
50
50
50
Moderna språk steg 2, 3eller 4
100
Människans språk
100
50
50
50
50
Summa
350
100
100
100
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
45
50
45
50
45
50
45
50
40
50
40
50
40
50
40
50
Inriktning Kultur
Filosofi 2
50
Kultur- och idéhistoria
100
Samtida uttryck
100
40
50
40
50
40
50
40
50
80
100
80
100
100
40
50
40
50
Valbar kurs engelska 7 eller retorik
100
100
40
40
50
50
40
40
50
50
Summa
300
0
0
0
0
0
0
0
0
120
150
120
150
2500
380
380
380
380
375
420
375
420
360
450
320
400
Psykologi 1
50
Litteratur
100
Summa
400
45
40
50
85
50
100
Programfördjupning Kultur
Historia 3
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
Summa Kultur
T = timmar
summa timmar
2190
P= poäng
summa poäng
2500
åk = årskurs