Högskoleförberedande examen 2400 poäng

advertisement
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Högskoleförberedande examen 2400 poäng
motsvarande Ekonomiprogrammet
Examensbeviset skall bestå av
1. Gymnasiegemensamma ämnen,1150 poäng
2. Kurser som ingår i Ekonomiprogrammet,minst 650 poäng
3. Valfria gymnasiala kurser, högst 600 poäng
1. Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p
Engelska
Engelska 5
Engelska 6
Historia
Historia 1b*
Matematik
Matematik 1b (1c)
Matematik 2b (2c)
Naturkunskap
Naturkunskap 1b**
Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b*
Svenska eller Svenska som andraspråk
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Eller
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Gymnasiearbete
* kan ersättas med 50p kurs
Obs! Delkurser kan inte ingå i en examen.
Idrott & Hälsa 1 kan inte ingå från 1/1 2017
3.Valfria gymnasiala kurser, högst 600 p
100
100
Du väljer upp till 600 poäng valfria
gymnasiala kurser som ska ingå i din examen.
………………………………………………….
100
………………………………………………….
100
100
………………………………………………….
100
………………………………………………….
50
………………………………………………….
100
………………………………………………….
100
100
100
………………………………………………….
100
100
100
100
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
* * kan ersättas med 50p kurs eller med kurser i biologi, fysik och kemi
2. Kurser du kan välja inom Ekonomiprogrammet, minst 650 p
OBS! Göteborg kommer inte att kunna erbjuda alla kurser som kan ingå i Ekonomiprogrammet.
* preliminärt kursutbud
Engelska
Engelska 7*
Entreprenörskap
Entreprenörskap*
Entreprenörskap och företagande*
Filosofi
Filosofi 1*
Filosofi 2
Företagsekonomi
Företagsekonomi *
Entreprenörskap och företagande*
Företagsekonomi 2*
Företagsekonomi – specialisering
Marknadsföring*
Redovisning 2*
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
Geografi 2
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation 1*
Historia
Historia 2a*
Historia 3*
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
Hållbart samhälle
Politik och hållbar utveckling
Juridik
Privatjuridik*
Affärsjuridik*
100
100
100
100
100
100
100
100
2016-04-14
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Rätten och samhället*
Geografi
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation *
Matematik
Matematik 3b*
Matematik 4*
Mediekommunikation
Textkommunikation *
Medier, samhälle och
kommunikation
Medier, samhälle och
Kommunikation 1
Moderna språk
Moderna språk steg 1- 7
Se aktuellt kursutbud vilka kurser
som är sökbara i Göteborg*
Naturkunskap
Naturkunskap 2*
Geografi 1*
100
100
100
100
100
100
100
Psykologi
Psykologi 1*
Psykologi 2a *
Psykologi 2b
Religionskunskap
Religionskunskap 2
Religionskunskap – specialisering
Samhällskunskap
Internationell ekonomi*
Internationella relationer*
Samhällskunskap 2*
Samhällskunskap 3*
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten *
Sociologi*
Svenska
Litteratur*
Retorik*
Skrivande*
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ANTECKNINGAR:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Download