Europaprogrammet HU

advertisement
POÄNGPLAN EUROPAPROGRAMMET HU
Humanistiskt program med inriktning Språk
OBLIGATORISKA KURSER
VALBARA KURSER
Gymnasiegemensamma
kurser 1150 p
Programfördjupningar
Du väljer totalt 300 p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
Programgemensamma
kurser och inriktn. 750 p
Filosofi 1
Moderna språk
Människans språk
Latin språk och kultur 1
50
500
100
100
Engelska 7
Filosofi 2
Hum o. sam spec.
Latin språk och kultur 2
Latin språk och kultur 3
Moderna språk
Naturkunskap 2
Psykologi 1
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Matematik 2b
100
50
100
100
100
100
100
50
50
100
100
Individuella val
Du väljer totalt 200 p
Idrott och hälsa 2
Bild och form 1b
Musik
Scenisk gestaltning
100
100
100
100
Gymnasiearbete 100 p
Samtliga fördjupningskurser kan väljas som individuellt val. Dessa ges om det är schematekniskt
möjligt. Skolan genomför endast de valbara kurser som bedöms rimliga vad gäller tillgängliga
lärarresurser, schemaläggning och gruppstorlek. Detta gäller för samtliga program.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards