humanistiska programmet

advertisement
HUMANISTISKA PROGRAMMET
Humanistiska programmet ger
en bred bas för vidare studier.
I Katrineholm kommer inriktningen mot språk att erbjudas,
där du bland annat läser flera
moderna språk och latin. Ju
längre du kommer i studierna,
desto större del av undervisningen sker på det språk du lär
dig. Förutom de ämnen som
förekommer på alla program
kan du läsa filosofi, historia och
psykologi här.
Elever vid Duveholmsgymnasiets humanistiska program har
möjlighet att få ett internationellt
certifikat i engelska: ”Cambridge Certificate in Advanced
English” – CAE. Det är en bra
merit när du studerar eller
söker jobb utomlands. Du har
också möjlighet att möta andra
kulturer genom våra internationella utbyten, till exempel
med Katrineholms tyska vänort
Halver.
– ”Att läsa latin ger god
förståelse för många andra
språk”, säger lärarna Anna
Böckert och Brenda Griffin.
Lärarna på HU-programmet
är engagerande och välutbildade. Flera har arbetat
och studerat utomlands och
en del är födda i det land där
språket talas.
HU-programmet har tydlig
vetenskaplig grund och förbereder dig väl för fortsatta studier
på högskola och universitet i
Sverige och utomlands. 
– ”HU-programmet är ett
teoretiskt program och det du
kommer att göra mest är att
läsa, skriva och prata, så det
är givetvis bra om du tycker
att det är roligt.”
• Andreas, 19 år
På Humanistiska
programmet läser du
karaktärsämnena
Filosofi 1 Moderna språk (ytterligare
språk)
Människans språk 1
På Duveholmsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Språk.
Där läser du mer språk och
dessutom kursen Latin –
språk och kultur 1.
Du erbjuds också programfördjupningar som ger mer
kunskaper i ämnen du är
intresserad av. Du kan även
välja till idrott eller estetiska
kurser inom individuellt val.
Under sista året gör du ett
gymnasiearbete.
Utbildningsmöjligheter:
Du är väl förberedd för att
plugga humanioraämnen på
högskola eller universitet.
Där kan du läsa mer språk
samt historia och andra
samhällsvetenskapliga
ämnen och det kommer att
finnas många utbildningar
att välja bland.
Det här läser alla:
Engelska 5 och 6
Historia 1b och 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/svenska som
andraspråk 1, 2 och 3
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
• HU
Download