DBGY INTERNATIONELLA RELATIONER

advertisement
Poängplan
2016/2017
DBGY INTERNATIONELLA RELATIONER
Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap (SABET)
Samhällsvetenskapsprogrammet hos oss har en profil där du får en inblick i hur kultur, identitetsskapande och
relationer kan se ut i andra länder. Du ser världen i ett bredare perspektiv och får jämföra och se hur likheter och
skillnader formar oss som personer. Önskar du studera vidare har du många valmöjligheter.
Ämne
Kurskod
Engelska 5
ENGENG05
Totalt
100
Åk 1 Åk 2 Åk 3
Individuella val (exempel)
100
Kurser som ska erbjudas:
Engelska 6
ENGENG06
100
100
Idrott och hälsa 2
100
Historia 1b
HISHIS01b
100
100
Estetiskt alternativ
100
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
50
Matematik 1
MATMAT01
100
100
Matematik 2
MATMAT02
100
Naturkunskap 1b
NAKNAK01b
100
Religionskunskap 1
RELREL01
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
100
Svenska 1
SVESVE01
100
100
Svenska 2
SVESVE02
100
Svenska 3
SVESVE03
100
100
Filosofi 1
FIOFIO01
50
50
50
Kurser som kan erbjudas:
100
100
50
50
100
Moderna språk
MODXXX01-05
200
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
50
Ledarskap och organisation
LEDLED0
100
PEDKOU0
100
100
PSKPSY02a
50
50
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
100
Sociologi
SOISOO0
100
100
Internationella relationer
SAMINR0
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialicering
HUMHUM00S
100
100
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100
100
Gymnasiearbete
GYARES
100
100
200
200
2500
Matematik 3
100
Psykiatri 1
100
Psykologi 2b
50
Entreprenörskap
100
Ensemble 1
100
För hela kursutbudet, kontakta skolan.
100
Kommunikation
Totalt
50
100
Psykologi 2a
Individuella val
Religionskunskap 2
100
800
900
800
DBG
Halm Y
stad
Förändringar i poängplanen kan förekomma.
Download