kursblad_De Geer_19_september_2007.indd

advertisement
SP
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning Språk
k tillägnar du dig
”Genom att studera språ
en.”
rs kultur och förhålland
kunskaper om olika lände
I en tid av ökad globalisering och internationalisering blir språkkunskaper allt viktigare, liksom
kunskaper om olika länders kulturer och samhällsförhållanden. Hela EU-området är en möjlig
arbets- eller studieplats för dagens ungdom.
Dessutom kräver alltfler yrken kunskaper i
främmande språk.
De Geergymnasieterbjuder ett stort språkutbud.
På Samhällsvetenskapsprogrammet [SP], inriktning språk, får du förutom möjlighet till undervisning i klassiska språk också goda kunskaper i
moderna språk. Det finns ett stort utbud och en
stor valfrihet.
• Du kan läsa minst två främmande språk förutom engelska.
• Du kan välja att läsa moderna språk som fortsättningsspråk eller nybörjarspråk.
• Du kan välja mellan latin med allmän språkkunskap och ett fjärde främmande språk.
• Du kan välja mellan franska, tyska, spanska,
italienska och ryska.
• Du kan även välja grekiska, ett val som ytterligare fördjupar din språkliga profil.
• Du kan välja kurser som leder till internationella språkcertifikat, t. ex Certificates in English Language Skills.
• Du får en bred humanistisk utbildning genom
ämnen som historia, religionskunskap, filosofi
och psykologi.
• Du kan välja estetiska specialämnen, t. ex.
dramatik, kulturhistoria, körsång eller bild.
• Du kan bredda din kompetens genom studier i
t ex. ekonomi eller matematik.
Vi erbjuder internationella kontakter med skolor
i Frankrike och Tyskland, samt studieresor till
olika europeiska länder.
I latin med allmän språkkunskap får du studera de västerländska språkens släktskap och
ursprung och du får många tillfällen att ta del av
den kulturella gemenskap som förenar Europas
länder. Latin var romarnas språk och de europeiska språken har påverkats mycket av latinet.
Långt fram i tiden var latinet vetenskapens och
diplomatins språk Många fackuttryck bygger
idag på latinet, t ex. inom medicin, biologi, teknik
och juridik. Kunskaper i latin underlättar studier i
moderna språk som franska, spanska, italienska
och engelska.
Grekiska ger dig ytterligare direktkontakt med
den västerländska kulturens källor. Du får studera grekisk historia, kultur, mytologi och filosofi.
Du blir bekant med grekiska lånord i moderna
språk inom olika vetenskaper.
Modersmålsundervisning kan ordnas som
individuellt val eller ersätta undervisning i språk
2 eller 3.
Vill du veta mer? Kontakta oss:
Anette Gentile, lärare, 011-15 37 97
Jeanette Jonsson, studie- och yrkesvägledare,
011-15 38 09
Läs mer om SP-programmet på
www.degeer.norrkoping.se
Nygatan 68, 602 34 Norrköping. Tel: 15 38 00
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards