ditt latin. en språklig och kulturhistorisk promenad

advertisement
Marcus Aurelius till häst, romersk kejsare 161-180 e.Kr.
Statyn har inspirerat till många senare ryttarstatyer i Europas städer
DITT LATIN. EN SPRÅKLIG OCH KULTURHISTORISK PROMENAD
STEG I-IV
’Ditt latin’ föreligger nu i en nyskriven, utökad upplaga med alla fyra stegen. Boken är
tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även
användas vid lärarledd undervisning i gymnasieskolan eller studieförbunden. Det är fullt
möjligt att under studiernas gång koncentrera sig på vissa avsnitt, medan andra kan
läsas mera kursivt. Syftet med antologin är att erbjuda en språklig, litterär och
kulturhistorisk vandring genom årtusenden fram till vår egen tid. Den söker samtidigt
besvara frågan: ’Vilken nytta har man egentligen av lite latin…?’
Antologin börjar med mycket enkelt latin. Det blir därefter litterära smakprov från
Caesars landstigning i Britannien, kejsar Augustus självbiografi, Martialis skämtsamma
epigram och annat liknande. Det språkliga studiet av klassiskt latin kompletteras med
läsning av några välkända romerska författare i urval och svensk översättning: Vergilius
kärlekssaga om Dido och Aeneas, Catullus intensiva kärlekslyrik, Horatius reflektionsdiktning, för att nu nämna några. Prov på senlatinsk litteratur i original finns också med,
t.ex. Bayeuxtapeten som med bild och latinsk text berättar om slaget vid Hastings 1066,
vidare något ur Carmina Burana. De linnéanska växtnamnens uppbyggnad belyses. I
boken ingår ett 90-tal färgbilder tagna under resor i Italien, med särskild tyngdpunkt på
arkeologiska sevärdheter i Paestum, Pompeji, Herculaneum, Ostia och Rom.
Huvudboken (ISBN 978-91-637-4537-9) köps genom adlibris.com eller författaren.
oooOooo
DITT LATIN. MINIGRAMMATIK ALFABETISK ORDLISTA
LITE ITALIENSKA UTIFRÅN LATINSKA ORD
Ett separat häfte ”Ditt latin. Minigrammatik Alfabetisk ordlista Lite italienska utifrån
latinska ord” är ett nödvändigt komplement till huvudboken. Det kompletterande häftet
(ISBN 978-91-637-7364-8) köps genom adlibris.com eller författaren.
Teatern i Epidauros, uppförd ca 330 f.Kr.
FRÅN ALFA TILL ANTIGONE. DET KLASSISKA GREKLANDS SPRÅK
OCH KULTUR
Eva Nylanders anmälan i Bibliotekstjänsts tidning 2011 nr 17:
”Denna bok är efterlängtad! Staffan Edmar, lärd klassiker, van folkbildare, författare
till flera läroböcker i latin, har skrivit en ny lärobok i klassisk grekiska. Det är inte gott
om sådana i vårt land och den som undervisar i grekiska har hitintills fått hanka sig
fram med gamla läromedel skapade för andra tider och skolsystem.
Edmars bok är indelad i fem steg, där varje steg innehåller lite grammatik, lite
ordlära, några välvalda textstycken, som bl.a. Aisopos fabler, berättelsen om den
barmhärtige samariten ur Nya Testamentet, utdrag ur dialogen mellan Antigone och
hennes syster Ismene i första scenen av dramat och lite kulturhistoria. Här berättas
om Troja och om perserkrigen, om Aten, Delfi och Olympia, om det grekiska templet,
om Sokratesgestalten och om det grekiska dramat.”
En mindre alfabetisk ordlista samt en mikrogrammatik avslutar boken, som är rikt
illustrerad med färgbilder, planer och kartor. Till bokens uppgifter finns ett facit.
Huvudboken (ISBN 978-91-633-8433-2) och Facit (ISBN 978-91-633-8434-9) köps
genom adlibris.com eller författaren.
Ett Facit till huvudbokens uppgifter har getts ut.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards