Timplan Musik ht16

advertisement
Timplan
inriktning
Estetiska programmet
Musik
(ES, ett högskoleförberedande program)
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Svenska 1
Engelska 5
Svenska 2
Engelska 6
Svenska 3
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Historia 1b
Historia 2b - kultur
Samhällskunskap 1b
Idrott och hälsa 1
Religionskunskap (50 p)
Individuella val 200 p
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället
(50 p)
Gehörs- och musiklära 1
Gehörs- och musiklära 1
Ensemble med körsång (200 p)
Instrument eller sång 1
Instrument eller sång 2
Musikproduktion
Estetisk kommunikation 2
Ensemble 2
Entreprenörskap
Gymnasiearbete
Gymnasiegemensamma
ämnen 1150p
Programgemensamma
ämnen 150p
Inriktningsgemensamma
ämnen 400p
Estetiska programmet Musik 2017. Inriktningsansvar Dan Bengtsson [email protected]
Programfördjupning 500p
Individuellt val
200p
Gymnasiearbete
100p
Med reservation för eventuella ändringar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards