Mitochondria as a target for chemotherapy

2010-05-04
Inbjudan till seminarier i samarbete mellan Kliniskt
forskningscentrum, USÖ och Hälsoakademin,
Örebro Universitet
Vi inbjuder till forskningsseminarier torsdagar kl 12.00-13.00 med början den 2 september.
Plats: Konferensrum 1, Kliniskt forskningscentrum, om ej annat anges.
Seminarierna är öppna för alla intresserade. Vi bjuder på smörgås och dryck varför anmälan måste ske
senast tisdagen innan till Ann-Charlott Sundh-Persson via e-mail [email protected]
Datum Föreläsare
Ämne
2 sep
Gunnar Ronqvist
Professor Uppsala
"Prostasomer och deras Janusansikte"
9 sep
Boris Zhivotovsky, KI
Mitochondria as a target for chemotherapy
16 sep
Ann Hammer
”Forced use" för armfunktion i subakut fas efter stroke. Kliniskt
bedömda och självrapporterade resultat samt mätmetoder
23 sep
Lars Norgren
Microdialysis - a clinical tool?
30 sep
Karl Mårild
Celiac disease and Associated disorders..halftime summary
7 okt
Johan Jendle
Fallgrop vid diagnos av diabetes insipidus hos barn
14 okt
Gustav Jarl
Validity of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey
21 okt
Lavinia Gunnarsson
Discovery and characterization of novel biomolecules
4 nov
Anders Westius
Livsåskådning, livsberättelse och identitet hos personer med
Alzheimers sjukdom
11 nov
Maria Svensson
Assessing ERG rearrangement for clinical use in patients with
prostate cancer
Karin Lobenius Palmér
Physical activity in young individuals with disabilities
28 okt
18 nov
25 nov
2 dec
Igor Oliynyk
9 dec
Sanna Aila Gustafsson
16 dec
"Vikten av en låg vikt - högt ställda krav på sig själv, upplevda
förväntningar från omgivningen och påverkan på självvärderingen
hos tonårsflickor med ätstörning"
Sara Thulin
Välkomna!
Mikael Ivarsson
Katarina Persson