sep 1519:42 sep 1519:44 sep 1520:13 sep 1520:25

Kronologi:
1939­40
Det andra Världskriget
• Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9.
• Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen besegrats av Tyskland (27.9).
• En del av Polens armé flyr för att senare ansluta sig till England (RAF)
• Vinterkriget, 30.11.39­13.3.1940. Sovjetunionen utesluts från NF. Krig mellan England och SU nära.
• 'Bluffkriget' (The phoney war) i england och Frankrike. • 9.4.1940 inleder Tyskland anfallen mot Danmark samt Norge. Danmark ockuperas samma dag medan Norge kämpar till början av juni.
sep 15­19:42
1940­41
• Italien anfaller Grekland i oktober vilket resulterar i att kriget sprider sig till hela Balkan halvön. Bulgarien ansluter sig till Tyskland medan Jugoslavien och Rumänien sympatiserar med grekerna. Hitler tvingas ingripa i kriget på Balkan efter att det visar sig att de italienska styrkorna inte klarar av att besegra Grekland. Kriget på Balkan fördröjer på ett avgörande sätt Tysklands anfall mot Sovjetunionen.
• Operation Barbarossa inleds 22.6.1941. Finland dras med i kriget då Hitler annonserar anfallet som ett samföretag med Rumänien, Ungern samt Finland. • Kriget har expanderat till norra Afrika där allierade trupper avancerar mot den italienska och tyska armén.
• Japan angriper Pearl Harbour 7.12.41. USA förklarar krig mot Japan och Tyskland förklarar krig mot USA
sep 15­20:13
Det andra Världskriget var främst ett krig som riktade sig mot civilbefolkningen
• 10.5.1940 ­ Tyskland anfall mot Holland, Belgien och Frankrike. Holland föll inom 5 dagar. Den 15 juni tvingades Frankrike underteckna kapitulationen efter att Paris intagits. Vapenstilleståndet undertecknades 22.6. Landet delades i två där det södra Frankrike omvandlades till en fascistisk marionettstat.
• Slaget om England tvingar Hitler att skjuta upp planerna på en invasion (operation sjölejon). Churchill meddelar att landet inte tänker kapitulera.
• Hitler börjar planera anfallet mot Sovjetunionen trots att England inte besegrats samtidigt som USA öppet stöder britterna. sep 15­19:44
1942
• Tyska motgångar i slaget om Stalingrad och El Alamein.
• Singapor annekteras av Japan men efter juni och amerikanernas första seger i slaget om Midway vänder kriget också på Stilla havet.
• 'Den slutliga lösningen'(operation Endlösung) fastslagen 1941 och börjar förverkligas 1942. Massdeporteringar av judar och krigsfångar till förintelselägrena som anlagts i Polen.
sep 15­20:25
1
1943
• Det tyska nederlaget vid Stalingrad den definitiva vändpunkten på den Europeiska krigsscenen.
• Efter att Rommels tyska armé besegrats i ökenkriget landstiger de allierade i Italien (Stalin ville ha invasion av Normandie men Churchill ville försäkra sig om att södra Europa inte skulle kontrolleras av kommunismen).
• Italien kapitulerar men Tyskland fortsätter kriget mot de allierade på italiens mark.
• Japan allt mera trängt på det asiatiska fastlandet då anti­japansk nationalism förenar befolkningen i kampen mot de japanska ockupanterna.
sep 15­19:44
1944
• Slaget om Monte Cassino (Polska frivilliga besegrar de tyska ockupanterna).
• Den röda armén avancerar och 'befriar' i östra europa. Finland sluter Ryti­
Ribbentrop avtalet, erhåller tysk vapenhjälp och lyckas styoppa den sovjetiska invasionen. Vapenstillestånd 19.9.44.
• 'Operation Overlord', D­day (5­6.6.1944) Tyskland drivs tillbaka och Frankrike befrias.
• USA avancerar på Stilla Havet
sep 15­20:36
1945
• SU trupper avancerar under sommaren in i Polen men stannar 31.7 utanför Warsava. Motståndsrörelsen som uppmanats till kamp förintas av tyskarna medan röda armén ser på.
• Förintelselägrena 'upptäcks' och befrias.
• Berlin faller i maj, Hitler tar livet av sig 7.5.
• Potsdammötet, Truman ny amerikansk president. Attlee ersätter Churchill. Stalin lovar att inleda kriget mot Japan.
• Sovjetiska styrkor rycker in i Korea, Vietnam samt Kina.
• Japan kapitulerar 14.8.1945 efter att atombomber använts mot de civila målen Hiroshima och Nagasaki.
sep 15­20:43
sep 15­19:44
2
sep 15­19:45
sep 15­19:45
sep 15­19:46
sep 15­19:46
3
sep 15­19:46
sep 15­19:46
sep 15­19:47
sep 15­19:47
4
sep 15­19:47
5