MALMÖ HÖGSKOLA
Lärarutbildningen NMS
[email protected]
Överslagsräkning – taluppfattning
Arbeta utan miniräknare
Efter idé från Bengt Drath www.stopenskolan.skovde.se/
Ett urval av uppgifterna:
Prata matematik (Matematikbiennalen jan-06)
1. Vilket tal är närmast 59?
51
2.
52
55
57
60
Vilket eller vilka av talen är större än 0,7?
0,08
0,75
0,18
0,81
0,69
3. Vilket eller vilka av talen ligger mellan 0,025 och 0,030?
0,034 0,041 0,029 0,258 0,0259
4. Ersätt
a)
2
5

med rätt tecken, , = eller 

1
2
b)
5. Skriv ett bråk mellan
2
5

0,4
c)
2
5

1
3
d)
2
5
1
1
och
4
3
6. Du skriver ett tal som är större än 1/7 med nämnaren 77.
Talet ska ligga så nära 1/7 som möjligt. Vilken täljare väljer du?
78
76
12
11
10
7. Ersätt  med rätt olikhets tecken,  eller 
a)

0,05
1,05
0,05
b) 0,05  0,95  0,05
-------10. Vilka beräkningar är orimliga? (Överslagsräkning)
a) 0,823  7,5 = 61,725
b) 96 000  0,15 = 144
c) 560  14,5 = 8120
d) 1 200  0,44 = 528
-----12. Vilket är det bästa närmevärdet? Gör ett överslag.
a) 28  91 = ?
25
250
2500
25 000

2,5
MALMÖ HÖGSKOLA
Lärarutbildningen NMS
[email protected]
b)
63,2
?
3,2
2
20
200
2000
c) 0,17  0,4 = ?
0,7
0,07
0,007 0,0007
13. Vilka tal är utelämnade om vi räknar
a) 5,7
5,8
5,9


b) 5,93
5,92
5,91

