Matematik medan vi går i stadsmiljö

advertisement
MALMÖ HÖGSKOLA
Lärarutbildningen NMS
[email protected]
Matematik medan vi går i stadsmiljö
Kolla registreringsskyltar på bilar. Vad kan det stå på skylten?
Uppdrag:
Förslag 1
Förslag 2
Förslag 3
Summa = 20.
Subtrahera de två
minsta talen från det
största så svaret blir 0
Produkt så nära 100
som möjligt.
Leta efter skyltar där det finns siffror.
Fundera över och beskriv vad dessa siffror står för.
Antal
Ordningstal
Nummer eller
beteckning
Mätetal
t.ex. 5 m
Tidsord
(även hastighet)
Tal i följd
Nu får du inte använda registreringsskyltar utan bara andra skyltar och
anslag av alla slag.
Börja med att leta efter talet 1 (Det kan finnas i ett sammanhang som
t.ex. 133). Fortsätt med talet 2 osv. När du kommer till tvåsiffriga tal,
måste siffrorna stå tillsammans. Exempel: om det står 2131043 kan du
”använda” 10 och 21 osv.
Hur långt hinner du komma i talföljden innan vi är framme?
Här behöver du inte skriva utan kan hålla talen i huvudet!
Download